בקשות לביטול חברות שנתקבלו במערכת

פילוח על־פי מקום עבודה

שם מקום העבודה מספר בקשות שהתקבלו
גיל קאר 56
גיל קאר מערכות 98 46
משרד החינוך 36
אחר 35

פילוח על פי ארגוני עובדים

ההסתדרות הכללית

השנה החודש השבוע
283 32 4

כוח לעובדים

השנה החודש השבוע
3 0 0

הסתדרות המורים

השנה החודש השבוע
22 0 0

ארגון המורים

השנה החודש השבוע
82 7 1

ההסתדרות הלאומית

השנה החודש השבוע
205 10 2